Uzávierka ciest II/546 a III/5463

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie z dôvodu konania XXXVI. ročníka automobilovej súťaže „RALLY KOŠICE“ povolil

úplnú uzávierku ciest II/546 a III/5463 v okrese Prešov

dňa 17.9.2010

v čase od 9:50 do 12:15 a od 13:30 do 16:00

Miesto uzávierky:

  • cesta II/546 v km 21,100 – 13,500, úsek od križovatky s cestou III/5463 na Klenovskom kopci po konečnú zastávku SAD v obci Žipov,
  • cesta III/5463 v km 1,434 – 14,434, úsek od konca zastavanej časti obce Ľubovec (pri PD Ľubovec) – Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov po križovatku s cestou II/546 na Klenovskom kopci.

Dĺžka uzávierky: 20,6 km

Popis obchádzky:

Obchádzka bude vedená obojsmerne po ceste II/547 Margecany – Kluknava – III/018186 Víťaz – Široké – Chminianska Nová Ves – Prešov – II/546 Prešov, časť Vydumanec – Rokycany – Žipov, resp. III/5461 Bzenov – Radatice – Ľubovec.

Dĺžka obchádzky: 60,0 km

Upravený cestovný poriadok SAD Prešov a.s. na deň 17.9.2010 na linke Prešov – Margecany

Smer Prešov – Margecany

  • spoj č. 27 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Prešov AS, z 9.40 hod. na odchod o 9.00 hod. s tým, že prejazd cez obec Ľubovec bude o 9.40 hod. a Klenov, kopec bude o 10.05 hod.
  • spoj č. 3 z východzej zastávky – Prešov AS, s časom odchodu o 12.40 hod. bude vedený v pôvodnom čase podľa CP ale len do obce Ľubovec, kde bude mať konečnú zastávku. Znamená to, že tento spoj v úseku Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov nepôjde.
  • spoje č. 41, 45, 53, 37 budú vedené z východzej zastávky Prešov AS, podľa CP, t. j. o 13.45 hod,. o 15.10 hod. a o 15.10 hod. s tým, že v obci Ľubovec budú čakať až do 16.00 hod. V prípade skoršieho ukončenia uzávierky sa čas meškania u týchto spojov skráti a autobusy pôjdu ihneď po uvoľnení trate organizátormi pretekov.

Smer Margecany – Prešov

  • spoj č. 34 z východzej zastávky – Klenov, rázc. garáž SAD, bude mať posunutý odchod z 10.30 hod. na skutočný odchod už o 9.10 hod. s tým, že prejazd cez obec Ľubovec bude o 9.40 hod.
  • spoj č. 44 z východzej zastávky – Klenov,  rázc. garáž SAD, s časom odchodu o 14.05 hod. bude vedený v pôvodnom čase podľa CP ale len z obce Ľubovec, kde bude mať východziu zastávku s časom odchodu o 14.27 hod. Znamená to, že tento spoj v úseku Klenov – Miklušovce – Sedlice – Suchá dolina nepôjde.
  • Spoj č. 50 z východzej zastávky – Klenov, rázc. garáž SAD, bude mať posunutý odchod z 15.40 na skutočný odchod o 16.00 hod.
  • Spoj č. 54 z východzej zastávky – Margecany, žel. st., bude mať posunutý odchod z 15.45 na skutočný odchod o 16.00 hod.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: