UZÁVIERKA CESTY – KLENOVSKÝ KOPEC

Od 1. júna 2016 do 28. augusta 2016 v dennom čase od 7.00 hod.  do 18.00 hod. bude čiastočná uzávierka cesty II/546 v katastrálnom území Žipov – Klenovský kopec z dôvodu realizácie stavby „Modernizácia ciest“. Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Povolenie uzávierky- Žipov

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: