Uzávierka cesty – Jahodná

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice

udeľuje povolenie na úplnú uzávierku cesty II/547

Doba uzávierky:

od 31. mája 2014 – 6.00 hod. – 19.00 hod.

do 1. júna 2014 –   6.00 hod. – 18.00 hod.

Miesto uzávierky: cesta II/547 Alpinka /od železničného priecestia/ – Jahodná-rázcestie

Športové podujatie: „Preteky automobilov do vrchu MORIS CUP – JAHODNÁ 2014“,

Druh uzávierky: úplná s regulovaným prepúšťaním vozidiel podľa časového harmonogramu pretekov a vývoja situácie počas pretekov,

Dĺžka uzavretej komunikácie:  9 kilometrov

Obchádzková trasa:  Košice – Kysak – Obišovce – Margecany – Jaklovce a opačne

Zaujalo vás to? Zdieľajte: