Uzávierka cesty II/547 Baránok – rázcestie Alpinky

Mesto Košice plánuje v období od 4.8.2021 do 13.8.2021 úplnú uzávierku cesty II/547 v úseku od Baránka po rázcestie na Alpinku v km 4,000 – 7,500 počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod.

Uzávierka bude na ceste II/547 Baránok – rázcestie Alpinka. V Košiciach  je obchádzka  cez Kostoliansku – Vodárensku ulicu.

Vozidlá  prichádzajúce od smeru  Jahodná, Košická Bela, Opátka, Kojšov ,Gelnica, Krompachy, budú smerované po ceste II/547 na smer Margecany na cestu II/546 smer Prešov. Zo smeru od Krompách je možné odbočiť v Kľuknave na Prešov.

/prehľadná a celková situácia v prílohe/

Počas uzávierky budú prebiehať práce na odstránení náletových a výmladkových drevín a pňov a spracovanie kalamitných stromov v ochrannom pásme cesty II/547

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: