Už nepotrebujete žetón na konvu

Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od najbližšieho zberu zmesového komunálneho odpadu t. j. od 17.2.2021 sa pri vývozoch odpadu nebudú používať žetóny. Budú sa vyvážať neoznačené zberné nádoby, ktoré si vyložíte pred zberom pred svoje domy. Z ekonomických dôvodov sa bude prihliadať na naplnenosť nádoby. Poloprázdne nádoby nebudú vyvezené. Naplnenosť nádob bude sledovať pracovník obce.

Pre právnické osoby a podnikateľov naďalej platí žetónový systém, a teda povinnosť označiť žetónom KUKA nádobu určenú na vývoz.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: