Určenie miesta na vylepovanie predvolebných plagátov

Starosta obce Margecany v zmysle par. 27 zákona č.303/2001 Z. z. o voľbách  do orgánov samosprávnych krajov určuje miesta na území obce na vylepovanie predvolebných plagátov:

– tabuľa pri budove pošty Obchodná 6

– informačný valec pri stánku Tipos – Železničná ulica

Zaujalo vás to? Zdieľajte: