Upozornenie – studňa Bystré, Margecany, parcela CKN č. 749

Obec Margecany týmto informuje širokú verejnosť,

na základe vykonaného laboratórneho rozboru zo dňa 10. 8. 2021,

že voda z tohto zdroja nie je pitná.

Prekročené mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality pitnej vody:

Počet koliformných baktérií,

Počet Enterokokov,

Počet baktérií Escherichia coli,

Počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 °C,

Počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C,

Živé organizmy.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: