Upozornenie k dopravným nehodám

Okresné  riaditeľstvo  Policajného  zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052  75  Spišská Nová Ves

Upozornenie

Upozorňujeme účastníkov dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, že pri vzniku dopravnej nehody pri poškodení druhého odstaveného vozidla (napríklad na parkoviskách), pokiaľ nie je prítomný majiteľ odstaveného vozidla, nepostačuje zanechať na poškodenom vozidle kontakt na seba a následne odísť z miesta dopravnej nehody.

V takomto prípade aj keď polícia zistí vodiča, účastníka dopravnej nehody, v zmysle § – 66/6 zákona č. 8/2009 Z.z. bude posudzovaný ako vodič, ktorý si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, ktorý z miesta DN odišiel. Vodičovi – vinníkovi DN v tomto prípade bude uložená bloková pokuta v rozmedzí 300 – 1 300 Eur a uložený zákaz činnosti v dĺžke 1 – 5 rokov.

Z uvedených dôvodov pri vzniku dopravnej nehody doporučujeme vodičom zotrvať na mieste a počkať na vodiča odstaveného vozidla, alebo ho osobne vyhľadať, následne preukázať si navzájom svoju totožnosť, poskytnúť údaje o poistení vozidla a po vzájomnej dohode spoločne túto udalosť nahlásiť v príslušných poisťovniach.

mjr. Mgr. Miroslav Mnich, riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu

Zaujalo vás to? Zdieľajte: