Ukončenie vzduchovej sezóny v roku 2011/2012

Začiatkom školského roku 2011 /2012 sa znovu rozbehli strelecké súťaže podľa športového kalendára Slovenského streleckého zväzu a tréningová činnosť Školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) pri ZŠ s MŠ v Margecanoch, pre športovú streľbu zo vzduchových zbraní pod patronátom Športového streleckého klubu v Margecanoch. V septembri sa uskutočnila prvá Súťaž o majstra školy v kategórii žiaci a žiačky v spolupráci s ZŠ s MŠ v Margecanoch a Športovo streleckým klubom v Margecanoch.

Športovo strelecký klub zabezpečuje činnosť po stránke materiálneho vybavenia, ako aj metodiku tréningového procesu. Úloha ŠSZČ je výber talentovanej mládeže a ich príprava na prestup do ďalších článkov systému práce s talentovanými športovcami. Celý tréningový proces je zameraný predovšetkým na postupové súťaže a účasť na Majstrovstvách Slovenska mládeže.

Súťaže a výsledky:

Súťaž o majstra školy – Margecany 23.09.2011 

Žiaci –  VzPu Slavia

  1. Goliaš Dušan – ZŠ Jaklovce
  2. Flintoš Daniel – ZŠ Kluknava
  3. Richnavský Jakub – ZŠ s MŠ Margecany

Žiačky – VzPu Slavia

  1. Kalická Patrícia – ZŠ s MŠ Margecany
  2. Fabriciová Lucia – ZŠ s MŠ Veľký Folkmár
  3. Rendošová Zuzana – ZŠ s MŠ Margecany

Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže škôl v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov ZŠ a SŠ (08.10.2011 – 1. kolo – ZŠ Kluknava)

VzPu – zalamovacia – 30 rán – Beniková Diana – 6. miesto, Kalická Patrícia – 9. miesto

Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže škôl v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov ZŠ a SŠ (29. 10. 2011 – 2. kolo – ZŠ Plešivec)

VzPu – zalamovacia – 30 rán – Beniková Diana – 6. miesto, Rendošová Zuzana – 7. miesto

VzPu  40 stoj – Beniková Diana – 4. miesto

Obvodné  (okresné) kolo v streľbe zo vzduchovky žiakov ZŠ pre školský rok 2011 / 2012 (04.11.2011 – Margecany)

VzPu – zalamovacia – 30 rán – žiačky – Kalická Patrícia – 1. miesto, Beniková Diana – 2. miesto, Rendošová Zuzana – 3. miesto

žiaci   – Pavúk Denis – 2. miesto, Vargoško Sebastián – 4. miesto, Štencel Matej – 8. miesto, Kalický Denis – 13. miesto

Družstvo žiačok  ZŠ s MŠ Margecany  –  I. miesto

1.Slovenská liga vzduchové zbrane (05.11.2011 – Šarišské Michaľany)

VzPi 60 – Ing. Mráz Marián – 5. miesto, Vašák Marek – 7. miesto

VzPu 40 – Bartuneková Ivana – 3. miesto

1.Slovenská liga vzduchové zbrane – cena Sekčova Prešov (06.11.2011 – Prešov)

VzPi 60   – Ing. Mráz Marián – 3. miesto

VzPu 60  – Trubačík Peter – 1. miesto, Petrík Miroslav – 2. miesto

Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže škôl v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov ZŠ a SŠ (19. 11. 2011 – 3. kolo – Rožňava)

VzPu zalamovacia – Beniková  Diana – 6. miesto, Kalická Patrícia – 4. miesto,

VzPu 40 stoj – Beniková Diana – 3.miesto

Konečné poradie s STMŠ  VzPu 40 stojmo – Beniková Diana – III. miesto.

Extraliga + Liga talentovanej mládeže – II. kolo – vzduchové zbrane (26. – 27.11.2011 – Košice)

VzPi 60        – Ing. Mráz Marián – 19. miesto

VzPu 60       – Trubačík Peter – 6. miesto

VzPu 40       – Beniková Diana – 12. miesto

27.11.2011

VzPi 60         – Ing. Mráz Marián – 13. miesto

VzPu 60       – Trubačík Peter – 6. miesto

VzPu 40       – Beniková Diana – 12. miesto

Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky žiakov ZŠ a SŠ pre školský rok 2011 / 2012 (24.11.2011 – Gelnica)

VzPu zalamovacia – Beniková Diana – 4. miesto, Kalická Patrícia – 5. miesto, Rendošová Zuzana – 13. miesto

Družstvo žiačok ZŠ s MŠ Margecany – 4. miesto

Extraliga + Liga talentovanej mládeže – 3. kolo – vzduchové zbrane (03.12.2011 – Martin)

VzPu 40          – Beniková Diana – 10. miesto

Národná liga mládeže vzduchové zbrane (17.- 18.12.2011  – Spišská Nová Ves)

VzPu 40                   – Beniková Diana – 4. miesto

VzPu ISSF ľah         – Beniková Diana – 5. miesto

VzPu zalamovacia     – Kalická Patrícia – 7. miesto

18. 12.2011

VzPu 3×20               – Beniková Diana – 6. miesto

VzPu zalamovacia  – Kalická Patrícia – 7. miesto

– Beniková Diana – 8. miesto

Majstrovstvá kraja Košice v streľbe zo vzduchových zbraní (14.01.2012 – Košice)

VzPi 60           – Ing. Mráz Marián – 2. miesto, Vašák Marek – 3. miesto

VzPu 60          – Trubačík Peter – 1. miesto – Majster kraja

VzPu 40          – Bartuneková Ivana – 1. miesto – Majster kraja, Beniková Diana – 3. miesto

Majstrovstvá kraja Prešov v streľbe zo vzduchových zbraní (29.01.2012 – Šarišské Michaľany)

VzPi 60           – Ing. Mráz Marián – 3. miesto

VzPu 60          – Trubačík Peter – 2. miesto

VzPu 40           – Beniková Diana – 9. miesto

Národná liga mládeže vzduchové zbrane (04.02.2012 Prešov- Sekčov)

VzPu ISSF ľah            – Beniková Diana – 4. miesto

VzPu 3×20                  – Beniková Diana – 7. miesto

VzPu zalamovacia      – Vargoško Sebastian – 13. miesto

Národná liga mládeže vzduchové zbrane (11. – 12.02.2012 – Žilina)

VzPu ISSF ľah           – Beniková Diana – 7. miesto

VzPu 3×20                 – Beniková Diana – 3. miesto

VzPu 40 stoj              – Beniková Diana – 4.miesto

Majstrovstvá kraja mládeže – vzduchové zbrane – Košice (25. – 26.2.2012 – Rožňava)

VzPi 40                     – Fabriciová Lucia – 1. miesto

VzPu zalamovacia    – Kalická Patrícia – 6. miesto

VzPu 40 stoj             – Beniková Diana – 6.miesto

VzPu 3×20                – Beniková Diana – 3. miesto

VzPu ISSF                – Kalická Patrícia – 12. miesto

26.02.2012

VzPu zalamovacia      – Kalická Patrícia – 10. miesto

VzPu ISSF                – Beniková Diana – 5. miesto

VzPu 40 stoj              – Beniková Diana – 2.miesto

Majstrovstvá kraja mládeže – vzduchové zbrane – Prešov (10.-11.03.2012 – Prešov – Sekčov)

VzPi 40                   – Fabriciová Lucia – 1. miesto

VzPu zalamovacia – Vargoško Sebastian – 11. miesto

VzPu 40 stoj             – Beniková Diana – 2.miesto

VzPu 3×20              – Beniková Diana – 7. miesto

11.03.2012

VzPi 40                   – Fabriciová Lucia – 1. miesto

VzPu zalamovacia  – Vargoško Sebastian – 11. miesto

VzPu ISSF              – Beniková Diana – 1. miesto

Ďakujeme obci Margecany za spoluprácu pri zabezpečovaní činnosti ŠSK Margecany a ZŠ s MŠ v Margecanoch za spoluprácu pri činnosti ŠSZČ pre streľbu zo vzduchových zbraní.

ŠSK – ŠSZČ, Zdeněk Mastilák

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: