Turnaj dvojíc v bleskovom šachu

Obecný šachový klub Margecany

Obecný úrad Margecany

Vás pozývajú na

XVI. ročník turnaja dvojíc v bleskovom šachu

Propozície :

Usporiadateľ : OŠK Margecany,  OÚ Margecany.

Termín : 6.1.2012, prezentácia od 8,30 hod. do 9,30 hod.

Otvorenie turnaja o 9,45 hod. 1. kolo – 10,00 hod.

Miesto : Obecný úrad Margecany, spoločenská sála.

Riaditeľ turnaja : Ing. Peter Sabol, 055 01 Margecany, Požiarnícka 2,

tel. fax : 055/6112002 p; 053/4894524 d;  mobil  : 0902921616

email : psabol@carmeuse.sk

Hlavný  rozhodca : Zdenek Fenďa

Prihlášky : Do 5.1.2012 riaditeľovi turnaja. (limit 80 hráčov)

Systém hry : Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach 2×5 min.

Švajčiarsky systém – 7 kôl.

Každý hráč mužstva odohrá dve partie (oboma farbami) proti obom hráčom vylosovaného družstva.

V jednom kole odohraje družstvo 8 partií.

Každý hráč odohrá v turnaji 28 partií!

O poradí rozhoduje :

1. Súčet bodov družstva (za výhru družstva sú 2 body)

2. Vzájomný zápas

3. Skóre

Právo zmeny si vyhradzuje usporiadateľ.

Štartovné :

3,-  EURO za hráča, 6 EURO  za družstvo pre prihlásených do 5.1.2012.

Neplatia GM, IM. Žiaci, študenti, dôchodcovia 50 %. Prihlásení v deň turnaja plus 0,5 EUR na hráča viac.

Občerstvenie :

Počas turnaja je zabezpečený bufet.

Ceny : Cenový fond  min. 200 EUR. Po 1. kole sa zverejní počet a výška cien.

Samostatné ceny pre najlepšie družstvo s priemerným ELO do 2000, 1800 a                                      1600.

Poslední víťazi :

2009                IM Mačák, IM Vavrák                               98 hráčov

2010                Svoboda S., Rybanský D                             88 hráčov

2011                GM Mrva M. ,WFM Mrvová A.                87 hráčov

Upozornenie : Každá dvojica prinesie šachovú súpravu a funkčné šachové hodiny!

V Margecanoch  20.11.2011                                                  Ing. Peter SABOL – riaditeľ turnaja

Zaujalo vás to? Zdieľajte: