Svetový deň vody 2012 – oznam PVPS

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, poskytne naša Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zľavu 25% na minimálny rozbor vody podľa Nariadenia vlády SR 496 z 8. 12.2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu, pre užívateľov vlastných zdrojov (studní).

Objednávky  na rozbor  sa budú prijímať dňa  22.3.2012 (t.j. vo štvrtok).

Cena rozboru bez zľavy je 129,48 €,  so zľavou 25% je cena 97,11 €.

Odber vzorky bude bezplatný, vykonajú ho pracovníci našej spoločnosti.

Je preto potrebné dostaviť sa do laboratória našej spoločnosti na ulici Hraničnej č. 662/17 v Poprade a napísať objednávku, alebo prihlásiť sa telefonicky na číslach 052 7878 149 alebo 0907 888 638.

Dôvod, prečo sa neodporúča robiť analýzy len na dusičnany: 

Dusičnany sú vo vode veľmi dôležité, ale stanovením len jedného ukazovateľa  z 29 parametrov sa nedá posúdiť, či je voda vhodná na pitné účely.  Z tohto dôvodu je preto potrebné vykonať celý minimálny rozbor.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: