súťaž v tvorivom písaní

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na
tému VOJENSKÁ PRÍSAHA.
podrobnejšie informácie tu:
LITERARNA SUTAZ 21 plagat
Zaujalo vás to? Zdieľajte: