Stretnutie ROLOVČANOV

Pri príležitosti 50. výročia presídlenia Rolovčanov  z dôvodu výstavby vodného diela Ružín sa v Rolovej Hute uskutoční stretnutie  pôvodných obyvateľov Rolovej Huty

27. 8. 2016 o 10.00 h

Slávnostná omša sa koná v Rolovej Hute pri kaplnke na cintoríne o 11.00 h, súťaž o „Siláka Rolovej Huty“ o 13.00 h v Karene.

K dobrej nálade zahrá country kapela.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!

Zaujalo vás to? Zdieľajte: