Starosta informuje

Vážení spoluobčania!

Máme za sebou najkrajšie sviatky roka a ja by som Vám rád priniesol niekoľko informácií o tom, čo sa v našej obci udialo za posledné obdobie.

Protipovodňové opatrenia na potoku Bystrý

Tak, ako som spomínal v predchádzajúcom Hlásniku, potok Bystrý tečie aj po súkromných parcelách a aby sme mohli na zamýšľané práce získať európske financie, potrebovali sme nájomné zmluvy na časti týchto súkromných parciel. A tu nastal nami nepredpokladaný problém. Dohoda s vlastníkmi nebola možná, aj po častých úpravách projektovej dokumentácie.Preto sme museli projekt rozdeliť na dve etapy s tým, že o európske zdroje sa budeme uchádzať iba na I. etapu, aj keď rekonštrukciou brehov potoka chceme chrániť majetok a pozemky aj tých vlastníkov, ktorí s nájomnými zmluvami nesúhlasili. Spomínaný problém nám spôsobil aj prieťahy v územnom konaní a v konečnom dôsledku aj celkovú časovú tieseň pri príprave projektu. Dúfam, že spis stihneme podať do stanoveného termínu 20.1.2012.

Technický vodovod Rolová Huta

Zrekonštruovali sme potrubie technického vodovodu a rezervoáru /zvýšenie hladiny vody a zlepšenie prítoku/ v Rolovej Hute. Možno sa zdá, že sa nič nezlepšilo a tlak sa v potrubí nezvýšil. S určitosťou však môžem povedať, že objem vody v potrubí sa zvýšil a keďže staré potrubie už dosluhovalo, bolo iba otázkou času, kedy by voda netiekla vôbec. Rekonštrukciu sme zabezpečili svojpomocne a skutočne efektívne /materiál stál cca 1 500 eur/.  Práce vykonali pracovníci obecného úradu, ktorí vykonávajú protipovodňové opatrenia na potokoch Brančeník, Věšteník a sú platení úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Byty- nadstavba nad starou materskou školou

V rámci tejto investičnej akcie máme za sebou búracie práce s tým, že v zimnom období by sa ešte mali urobiť základové pásy, a tak asi aj stavba prezimuje.

Reedícia knihy- Kronika obce Margecany

Kniha aj prílohy sú vytlačené, môžete si ich kúpiť v pokladni OcÚ. V zmysle projektu, z ktorého sme financovali reedíciu našej knihy, budeme našu kroniku rozposielať do väčších slovenských knižníc, do parlamentu a aj do všetkých okolitých spišských knižníc.

Rozšírenie kamerového systému

Z projektu Úradu vlády /12 000 eur/, sme rozšírili náš kamerový systém. Dve kamery sú v predstaničnom priestore, ďalšie 2 kamery sme inštalovali v areáli futbalového ihriska, kde sa zgrupujú vandali, ktorí nám vybili okná na tribúne a roztrieskali striedačky. Jednu kameru sme doplnili pred obecný úrad, kde chceme chrániť fontánku, vitríny, lavičky.

Zreorganizovali a doplnili sme kamery na školskom ihrisku, aby sme snáď takto umravnili mládež, ktorá najmä vo večerných hodinách „šantí“ na detskom hrade, hojdačkách, či  kolotoči. Záznamy z kamier sa automaticky nahrávajú a keď zistíme poškodenie obecného majetku, budeme to pomocou týchto záznamov kamier riešiť. V rámci rekonštrukcie kamerového systému sme rozšírili verejný internet (margeciansky hot spot) aj na predstaničný priestor.

Potravinová pomoc

Potravinovú pomoc sme, chválabohu, s vynaložením značného úsilia zrealizovali aj napriek chaosu, ktorý v tejto veci na Slovensku vládne. Uspokojili sme všetkých žiadateľov, ktorých sme evidovali. Ďalšími novými žiadateľmi sa budeme zaoberať až budúci rok, ak potravinová pomoc bude pokračovať, v súčasnosti to nie je možné.

Regionálna cena ETM za rok 2011

Obci Margecany bola v rámci celoeurópskeho projektu ETM /Európsky týždeň mobility/ udelená regionálna cena za rok 2011, a to za úspešný projekt „Regenerácia sídla obce Margecany.“ Ďakujem všetkým, ako aj pedagógom a učiteľom základnej a materskej školy za všetky zrealizované aktivity súvisiace s európskym týždňom mobility.

Rampa pre kočíky, či vozičkárov

V rámci grantového programu Nadácie Alianz sme boli úspešní s projektom „Rampa pre imobilných“, vďaka ktorému sme získali 2 000 eur na nákup materiálu, na výstavbu rampy pre mamičky, či pre imobilných spoluobčanov tak, aby od stanice k predajni ovocia a zeleniny nemuseli nebezpečne prechádzať po ceste. Práce na rampe vykonali naši pracovníci.

Financovanie obcí

Už teraz môžem povedať, že kríza sa vrátila aj vo financovaní samospráv. Za rok 2011 máme znížený príjem od štátu /podielové dane/  o 5 %, čo u nás znamená pokles zhruba o 21 tisíc eur. Okrem šetrenia sme museli tento rok uberať financie aj z obecných investičných akcií. Rovnako to bude, a dúfajme, že nie horšie, aj na budúci rok. Aj preto obecné zastupiteľstvo schválilo mierne zvýšenie daní z nehnuteľností a niektorých miestnych poplatkov. Aj napriek týmto skutočnostiam bude obec aj v roku 2012 dofinancovávať komunálny odpad. Taktiež uvažujeme o ďalších racionalizačných opatreniach, vrátane znižovania počtu zamestnancov OcÚ aj napriek tomu, že práce nám stále pribúda.

Pomoc premiérky SR

Keďže finančná situácie nie je ružová, tak nám určite prišla vhod finančná pomoc z rezervy premiérky SR, Ivety Radičovej, na dokončenie prístavby kultúrneho domu a to na nákup materiálu vo výške 10 000 eur. Ďakujeme.

Zimná údržba

Už každoročne rezonuje počas zimných mesiacov problém parkovania áut na miestnych komunikáciách, čo nám spôsobuje ťažkosti so zabezpečením zimnej údržby. Tento rok sa týmto problémom už preventívne zaoberala Komisia pre výstavbu, verejný poriadok, životné prostredie, cestovný ruch a iné vzťahy a pripravila aj určité opatrenia. Avšak v prípade potreby, možno príde na rad aj sankcionovanie v zmysle VZN obce Margecany. Chcem Vás poprosiť, vážení spoluobčania, venujte tejto skutočnosti pozornosť, aby sme  nemuseli k pokutám prikročiť. Na záver chcem ešte uviesť, že budeme pripravovať aj fotodokumentáciu týchto porušení VZN.

Margecianske fajnoty

Chcem sa úprimne poďakovať aj za Vás, ktorí ste sa na našom novom podujatí, teda na  „Margecianskych fajnotách“ zúčastnili, členom DFS Jadlovec – tvorcovi a hlavnému organizátorovi tejto úspešnej akcie. Rovnako ďakujem aj ďalším kolegom, ktorí prispeli k úspešnosti podujatia. Urobím všetko preto, aby Margecianske fajnoty boli tradičným podujatím, ktoré v našej obci nebude chýbať ani jeden rok. Myslím si, že aj spojenie Margecianských fajnot s posedením pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ bola správna voľba. Že to bolo jedno z najlepších podujatí v rámci „Mesiaca úcty k starším“, o tom svedčí aj rekordná návštevnosť seniorov.

Kultúra na záver roka

Ďakujem pánovi Kamanovi, pánovi farárovi Halčinovi a aj cirkevnému zboru Kwapka za výborný omladený Adventný večer.

Rovnako ďakujem aj organizátorom i účinkujúcim za ďalšiu tradičnú a tradične dobre pripravenú akciu  – Vianočný koncert.

Vianočné osvetlenie

Chcem sa poďakovať aj za všetkých Vás, tým ktorí nás obdarovali ďalším novým vianočným osvetlením, aj vrátane nášho najväčšieho svietiaceho snehuliaka na Spiši.

Darcami sú:

Drevopil-Spiš, s.r.o., Krompachy

Sigma plus, s.r.o., Krompachy

Já-Ra, s.r.o., Margecany

Danova, s.r.o. Sabinov

Ďakujeme!

Pozývame Vás

04.02.2012 –  Batôžkový bál

08.02.2012 – Ples obce Margecany – „Noc hudby“ so skvelým hudobným hosťom členom skupiny Elán, Vašom Patejdlom.

Zdravie, šťastie, vzájomné porozumenie a Božie požehnanie nech vás sprevádzajú počas celého nového roka 2012.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: