Starosta informuje

Vážení spoluobčania,

v tomto čase už u Vás rozvoniava vianočné pečivo a zavládla vianočná nálada, ktorú by som Vám rád spríjemnil niekoľkými informáciami.

Parkoviská pri kostole

Z Košického samosprávneho kraja sme získali 15 050 eur, vďaka čomu sa nám podarilo vybudovať parkovisko na strane smerom na Jaklovce. Práce sme ukončili doslova v poslednej minúte a to deň pred prvou snehovou nádielkou.

Uvedenú dotáciu sme použili na nákup materiálu a práce sme vykonali svojpomocne, takže sa aj takto chcem poďakovať pracovníkom technického úseku obecného úradu, ako aj nezamestnaným, ktorí na stavbe pracovali v rámci aktivačných služieb a ďalších projektov úradu práce. Na jar by sme sa chceli pustiť aj do druhej strany a vybudovať parkovisko smerom na Krompachy.

Zateplenie obecného úradu

Z environmentálneho fondu by sme na tento účel chceli získať dotáciu 195-tisíc eur. Projekt sme už pripravili a podali.

Školské ihrisko

V rámci programu obnovy dediny sa uchádzame o finančnú podporu vo výške 5-tisíc eur na vypracovanie projektovej dokumentácie „Regenerácia športovo – oddychovej zóny  v obci Margecany“. Chceli by sme vyriešiť niektoré záležitosti ohľadom školského ihriska vrátane protihlukových opatrení na ochranu susedných rodinných domov a bytového domu od hluku z multifunkčného ihriska a U – rampy skateparku.

Bezbariérová rampa – obecný úrad

Spoločnosť RAVEN a.s. v polovici tohto roka ponúkla obciam pomoc a podporu pri zlepšovaní kvality života alebo bezpečnosti obyvateľov. Z celkového počtu 124 projektov vybrali 15 a my sme boli medzi nimi. Vďaka tomu sme získali materiál – stavebnú oceľ na výstavbu bezbariérovej rampy do budovy obecného úradu, ktorú by sme chceli opäť zriadiť svojpomocne v 1. polroku 2013.

Byty – nadstavba nad starou MŠ

Vzhľadom k tomu, že už udreli mrazy, dodávateľ zabezpečuje vnútorné stavebné práce, ako sú rozvody, omietky a iné až do úspešného finále.

ANTIK

Keďže finančná situácia na Slovensku nie je ružová a záujem o tieto služby v Margecanoch nebol dostatočný, tak spoločnosť ANTIK poľavila v zámere vybudovať u nás optickú infraštruktúru. V Margecanoch pôsobia ďalšie dva subjekty, ktoré poskytujú internetové služby, diskutujeme s nimi o budúcom možnom zriadení optickej siete.

Zimná údržba

Napadol prvý sneh tejto zimy, a tak už máme za sebou nielen jeho prvé odhŕňanie, ale aj tradičné problémy s odstavenými autami na miestnych komunikáciách. Do istej miery budeme ústretoví, ale po dlhoročných prosbách a upozorneniach na porušovanie VZN budeme musieť pristúpiť aj k sankcionovaniu.

Financovanie obcí

Myslím si, že z médií ste už dostatočne informovaní o celkovom ekonomickom marazme v našom štáte, našu obec nevynímajúc. Keďže budúci rok nás čaká naozaj veľmi ťažké obdobie, dôkladne sa na neho pripravujeme. Vďaka tomu, že už minulý rok sme postupne zvýšili niektoré sadzby dane z nehnuteľností, vytvorili sme si dobrú daňovú základňu aj na budúci rok. Preto v roku 2013 zvýšime iba poplatok za komunálny odpad a to na 13,50 eura na osobu, pričom obec bude odpad aj tak dofinancovávať. V novom roku určite obmedzíme niektoré služby pre občanov a budeme razantne šetriť aspoň tak, aby sme nemíňali viac, než v roku 2012 a to aj v súvislosti s podpísaným memorandom medzi samosprávou a Vládou SR.

Margecianske fajnoty

Minulý rok sme túto akciu úspešne odštartovali a tohto roku sme jej latku zdvihli na rekordnú úroveň, či už išlo o kvalitu, návštevnosť, počet účinkujúcich i množstvo pripravených „huriek“ a „gruľovníkov“. Verím, že boli spokojní aj naši seniori, ktorí boli hosťami tejto akcie v rámci osláv Mesiaca úcty k starším. Pohľad na zaplnenú sálu počas trojhodinového programu bol nádherný. Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za finančnú pomoc a Východoslovenskému folklórnemu združeniu, Popradskému osvetovému stredisku, FSK JADLOVEC, JDS MARGECANY a pracovníkom OcÚ za prípravu pompézneho podujatia.

Kultúra v závere roka 

Aj tento rok sa v našej obci uskutočnil „Adventný večer“, ktorý bol na obrovskej kultúrnej úrovni, o čom svedčí náš zaplnený chrám a aj fakt, že doň prišli aj spoluobčania, ktorí nie sú jeho častými návštevníkmi. Moje poďakovanie patrí pánovi Kamanovi, nášmu pánovi farárovi Halčinovi a cirkevnému zboru Kwapka.

Mikuláš nevynechal ani našu obec a jeho príchod bol pre nás povzbudením, keď naše deti s rodičmi zaplnili na tejto slávnosti sálu, možno aj vďaka obnovenému premietaniu v kine.

Tradičný vianočný koncert už tradične dopadol na výbornú, za čo úprimne ďakujem všetkým organizátorom a účinkujúcim.

Premietanie v kine

Vymysleli sme technický kompromis za málo peňazí, aby sme mohli premietať aj nové filmy, takže pripravíme ponuku a v roku 2013 nastavíme režim premietania.

Vianočné osvetlenie

Chcem sa poďakovať tým, ktorí nás obdarovali ďalším novým vianočným osvetlením. Darcami sú: Danova s.r.o. Sabinov, SIGMA PLUS s.r.o. Krompachy, DD21 s.r.o. Prešov, GREM – TECH s.r.o. Veľký Folkmar, Ľubomír Ledvák Veľký Folkmar, EURO ENERGIA 2008 s.r.o. Košice. Ďakujeme.

Pozývame Vás

 25.12.2012 – Štefanská zábava – Lesnica

– Štefanská zábava – kultúrny dom

1. 1. 2013 o 0:30 hod. – Silvestrovský ohňostroj, pri ktorom Vás zahreje „Margeciansky čaj“ a DJ Vojt. Príďte privítať nový rok na parkovisko pred OcÚ.

9. 2. 2013 – Ples obce Margecany, „Noc valentínskeho tanca“ s atraktívnym hosťom Petrom Cmorikom

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: