Spraying as here alebo Graffiti v Margecanoch.

V rámci projektu IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže, projektu KomPrax – kompetencie pre prax, čo je vzdelávanie určené mladým ľuďom, ktorí majú záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho okolia sa rozhodli dve šikovné študentky Denisa Faguľová a Lucia Palenčárová vytvoriť projekt – Skrášlenie podjazdu v obci Margecany, v podobe jeho úpravy formou graffiti. Na jeho realizáciu získali finančný príspevok a tak spojili svoje sily a pustili sa do práce. Spolu s ďalšími ochotnými chlapcami z Margecian prešiel tento objekt základnými úpravami a tak bol pripravený na akciu, ktorá sa konala 3. septembra 2011 za účasti troch mladých umelcov zo Spišskej Novej Vsi, pod umeleckými menami Krea, Slamka a User a dvoch menej známych, no umelecky nadaných  mládencov Paľa a Adama.

Toto podujatie zaujalo hlavne našu mládež , ale pristavili sa aj okoloidúci občania, ktorí s údivom sledovali šikovné ruky sprejerov. Ich kladné názory a úsmevy na tvárach  potvrdili správnosť zámeru a to vytvoriť akciu pre mladých, ktorá zvýši estetickú úroveň železničného podjazdu.

V obci je to už druhé podujatie takéhoto charakteru .V roku 2010 sme taktiež dali priestor sprejerom na ihrisku Základnej školy, kde sa mohli umelecky prejaviť. Chceme aj v budúcnosti  pokračovať v podobných akciách, vytvoriť podmienky pre záujmovú činnosť mládeže s týmto zameraním a tak zabrániť negatívnym javom, vandalizmu z pohľadu „osprejovaných“  budov.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: