Správne poplatky od 1. 10. 2012 na úseku stavebného poriadku

Prinášame vám krátky prehľad o zmenených správnych poplatkoch na úseku stavebného poriadku s účinnosťou od 1. 10. 2012:
  • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby – 100 Eur,
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu do 600 m3 – 33 Eur, za každých ďalších začatých 100 m3 – 20 Eur.
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 – 750 Eur, za každých ďalších začatých 1000 m3 – 250 Eur.
  • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb pred dokončením rodinného domu – 100 Eur, bytového domu – 750 Eur,
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže – 30 Eur,
  • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby – 30 Eur,
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 16,5 Eur, pre právnickú osobu – 200 Eur.
  • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác – 10 Eur.

Úplné znenie správnych poplatkov na úseku stavebnej správy s poznámkami a oslobodeniami

Zaujalo vás to? Zdieľajte: