Spišská paleta 2012

Neprofesionálni výtvarníci vystavujú

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, v spolupráci s Obecným úradom v Prakovciach pozývajú širokú verejnosť na putovnú výstavu obrazov, kresieb a plastík Spišská paleta 2012 dňa 11.-30. júna 2012 na Obecný úrad v Prakovciach.Členovia ART klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku sa pochvália svojimi obrazmi, kresbami a plastikami. Je to prvá putovná výstava tohto druhu.

Dvadsať výtvarníkov prezentuje svoje najlepšie práce za roky2011 a2012.

Predstavia sa Vám aj renovovaní výtvarníci, zakladatelia klubu, ktorí v roku 2011 oslávili 30. výročie nepretržitej aktívnej činnosti. Patria k nim Emilián Cvengroš, Tibor Hrušovský, František Miháľ, Milan Ogurčák, insitný umelec Tibor Gurin. Milovníkov výtvarného umenia zaiste oslovia plastiky Imricha Balásházyho, Jána Bodnára, Ing. Jána Plávku, ale aj maľby Silvie Cpinovej, Mgr. Fabioly Farkašovej, Ing. Františka  Hosu, Dany Koškovej, Jaroslava Neupauera, Jany Ogurčákovej, PhDr. Dušana Užáka. O túto výtvarnú činnosť začína mať záujem aj najmladšia generácia, ktorá bude na výstave zastúpená maľbami Mareka Dzurendu, Petra Maška, Bc. Jaroslavy Neupauerovej, Marty Novákovej, Mgr. Petry Šúlekovej.

Výtvarné diela upútajú návštevníkov svojim obsahom – zachytávajú charakteristické prvky regiónu Spiš – krajinu, prírodu, architektúru a ľudí v nej.

Ak máte záujem o neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, viete maľovať, teší a baví Vás táto práca, môžete sa prihlásiť za člena ART klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Tešíme sa na Vás.

Kontakt: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, www.osvetasnv.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: