Slávnostné otvorenie obnovenej obecnej knižnice

Dňa 26. mája 2019 bola slávnostne otvorená zrenovovaná obecná knižnica. Jej priestory boli zrekonštruované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť príjemné a esteticky príťažlivé prostredie pre návštevníkov knižnice, rozšíriť rady čitateľov a dostať knižnicu do povedomia predovšetkým mladých ľudí.

Vytvorili sa podmienky na účelové využitie voľného času a zlepšil sa celkový obraz knižnice, aby bola dôstojným kultúrnym stánkom v obci.

Obecná knižnica bude aj naďalej pre verejnosť otvorená počas celého roka každý pondelok a piatok v čase od 15.30 do 17.00.

Zápisné za kalendárny rok ostáva nezmenené – 1 €.

Od začiatku roka 2019 sme knižničný fond rozšírili o 101 nových titulov rôznych žánrov.

Veríme, že modernizácia knižnice a rozšírenie ponuky kníh uspokoja každého čitateľa a prilákajú nových návštevníkov.

Tešíme sa na Vás.

PhDr. Janka Maťašovská

Knižnica po rekonštrukcii:

Knižnica pred rekonštrukciou: 

Zrealizované s podporou Fondu na podporu umenia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: