KONTAKT

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

PhDr. Janka Maťašovská

Obchodná 7, 055 01 Margecany

053/47 99 397

janka.matasovska@margecany.sk

oficiálna stránka obce