Silvestrovský výstup na Roháčku

Klub slovenských turistov Margecany pozýva milovníkov zimnej turistiky na 30. ročník „Silvestrovský výstup na ROHÁČKU“

31. decembra 2014

Prezentácia od 7.00 h do 9.15 h v Hostinci pod orechom. Odchod autobusu od Hostinca od 7.30 do 9.00 h kyvadlová doprava podľa potreby. Linkový autobus /*Prešov/ 9.30 h /na zastávku Streľnica/. Účastnícky poplatok – 2 €  /účastnícky list, doprava, občerstvenie, darček/.

Výstup sa uskutoční za každého počasia. Účastníci výstupu zodpovedajú za svoju bezpečnosť. Za správanie detí a mládeže zodpovedajú zákonný zástupcovia alebo vedúci TOM.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: