Zápisnice

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2020

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa  9.3.2020

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2019

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 11.12.2019

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa  28.10.2019

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 16.9.2019

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa  30.8.2019

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa  30.7.2019

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 24.6.2019

Zápisnica z rokovania OZ  zo dňa 20.5.2019

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa  25.3.2019

Zápisnica z rokovania OZ  zo dňa 18.2.2019

Zápisnica z rokovania OZ  zo dňa 16.1.2019

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2018

Zápisnica z rokovania OZ  zo dňa 10.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 3.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 22.10.2018

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 15.08.2018

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 02.08.2018

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa  25.06.2018

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 07.05.2018

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa 26.03.2018

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa 26.02.2018

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2017

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 04.12.2017

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa 20.11.2017

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa  21.08.2017

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 29.06.2017

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 14.06.2017

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa 05.06.2017

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa  09.05.2017

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 24.03.2017

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 10.02.2017

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2016

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa  5.12.2016

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 25.10.2016

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 4.10.2016

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 26.9.2016

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 12.9.2016

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 13.6.2016

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 23. 5. 2016

Zápisnica z rokovania  OZ  zo dňa 21.3.2016

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa  22. 2. 2016

Zápisnica z rokovania  OZ zo dňa 11. 1. 2016

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 7.12.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 30.10.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 21.9.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 17.8.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 22.6.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa  27.5.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 11.5.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 27.4.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 30.3.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 27.2.2015

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 19.1.2015

 

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2014

Zápisnica z rokovania  OZ zo  dňa 10.12.2014

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 1.12.2014

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 29.9.2014

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 11.8.2014

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 23.6.2014

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 24.3.2014

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 20.1.2014

 

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 13.12.2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 7.10.2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 23.9.2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 19.7.2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 14.6.2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 14.5.2013

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 19.3.2013

Zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v roku 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 10. 12. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 14. 11. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 25. 9. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 25. 6. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 28. 5. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 21. 5. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 30. 3. 2012

Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 16. 1. 2012

oficiálna stránka obce