Komisie

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2018-2022

Komisia finančná, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

Predseda: Ing.  Dušan Jakubišin, poslanec

Poslanci:  

Ing.  Ľubomír Fidler, Ing. Jaroslav Vaščura, Ing. Jozef Kováč, Ing. Branislav Mondry

Neposlanci:

Mgr. Miroslav Dubecký, Ing. Jozef Magda, Juraj Mesároš

Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda: Ing. Ľubomír Fidler, poslanec,

Poslanci: 

Ing. Eva Novotová, Ing. Jozef Kováč, Ing. Branislav Mondry, 

Neposlanci: 

PaedDr. Eva Mrázová, Ing. Jozef Gajdoš, Bc. Jaroslav Očvár ml., Imrich Hudák, Marián Keruľ, Bc Tomáš Thúr,

Komisia verejného  poriadku, životného  prostredia, cestovného  ruchu, podnikateľských činností , prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z.

Predseda – Ing. Radovan Bobak, poslanec

Poslanci:  

Ing. Jaroslav Vaščura, Ing. Dušan Jakubišin, Miroslav Zvirinský,

Neposlanci:

Pavol Hricko, Ján Čarnoký, Ing. Dušan Holotňák.

oficiálna stránka obce