Poslanci

Obecné zastupiteľstvo 2018 – 2022

Eva Novotová, Ing. – zástupkyňa starostu obce 

Členka komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu.

Dušan Jakubišin, Ing. 

Predseda komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania,

člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

Ľubomír Fidler, Ing. 

Predseda komisie sociálnej, školstva, kultúry, ládeže a športu,

člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania.

Radovan Bobak, Ing. 

predseda komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z.

Jaroslav Vaščura, Ing.

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania,

člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

Jozef Kováč, Ing. 

Člen komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu,

člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania.

Branislav Mondry, Ing.

Člen komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu,

člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania.

Miroslav Zvirinský

Člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

Ľubomír Šima, JUDr.

oficiálna stránka obce