Odpady a zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora:
December – Február:
– každú sobotu od 9:00 do 12:00
Marec – November:
– každú stredu od 12:00 do 17:00 a každú sobotu od 8:00 do 13:00
 

Harmonogram vývozu odpadov v obci Margecany na rok 2021

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

 

 

 

 

 

Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov (.pdf)

Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába (.pdf)

Príručka pre správne separovanie odpadu (otvorí sa v novom okne)

Separovaný zber prebieha v obci v zmysle harmonogramu zvozu separovaných zložiek.

Znečistenie ružína – štúdia

oficiálna stránka obce