Financie

Výročná správa za konsolidovaný celok za rok 2020

Záverečný účet obce za rok  2020-schválený

Záverečný účet obce za rok 2020-návrh

Schválený rozpočet na rok 2021 – príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 – výdavky

Sumarizácia návrhu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ – rok 2021, rok 2022, rok 2023

Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023 – príjmy

Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023 – výdaje

Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 – príjmy, výdaje

Výročná správa za konsolidovaný celok za rok 2019

Záverečný účet obce za rok  2019-schválený

Záverečný účet obce za rok 2019-návrh

Schválený rozpočet r. 2020 – príjmy

Schválený rozpočet r.  2020 – výdaje

Sumarizácia návrhu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ – rok 2020, rok 2021, rok 2022

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – príjmy

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – výdaje

Plnenie rozpočtu obce za rok 2019 – príjmy, výdaje

Výročná správa 2018

Záverečný účet za rok 2018

Záverečný účet za rok 2018 – návrh

Schválený rozpočet na roky 2019, 2020, 2021 – Výdaje

Schválený rozpočet na roky 2019, 2020, 2021 – Príjmy

Plnenie rozpočtu obce za rok 2018- príjmy, výdaje

Výročná správa 2017

Záverečný účet za rok  2017

Schválený rozpočet 2018, 2019, 2020 – Príjmy

Schválený rozpočet 2018, 2019, 2020 – Výdaje

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – výdaje

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – príjmy

Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 – Príjmy, výdaje

Výročná správa 2016

Záverečný účet za rok  2016

Schválený rozpočet 2017,2018,2019 – príjmy

Schválený rozpočet 2017,2018,2019 – výdaje

Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 – príjmy

Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 – výdaje

Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 – príjmy, výdaje

Výročná správa 2015

Záverečný účet za rok 2015

Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 – príjmy, výdaje

Schválený rozpočet 2016,2017,2018 – príjmy

Schválený rozpočet 2016,2017,2018 – výdaje

Návrh rozpočtu 2016,2017,2018 – príjmy

Návrh  rozpočtu 2016,2017,2018 – výdaje

Výročná správa 2014

Záverečný účet za rok 2014

Rozpočet obce 2015-2017

Plnenie rozpočtu obce za rok 2014príjmy, výdaje

Záverečný účet za rok 2013

Výročná správa 2013pdf, rtf

Rozpočet obce 2014 – 2016príjmy, výdaje

Plnenie rozpočtu obce za rok 2013 príjmy, výdaje

Programový rozpočet 2013-2015 pdf,

Návrh rozpočtu 2013-2015 – výdaje

Návrh rozpočtu 2013-2015 – príjmy

Plnenie rozpočtu obce za rok 2012príjmy, výdaje

Záverečný účet 2012rtf, pdf

Výročná správa 2012rtf, pdf

Záverečný účet 2011 – rtf, pdf.

Výročná správa 2011 rtf, pdf.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2011 – Príjmy , Výdaje

Rozpočet obce na roky 2012-2014

Rozpočet obce na rok 2012-Príjmy

Rozpočet obce  na rok 2012- výdaje

Programový rozpočet -2012-2014 – pdf

Rekapitulácia rozpočtu na obdobie 2011-2013 (.pdf, )

Rozpočet obce 2011- príjmy

Rozpočet obce 2011- výdaje

Programový rozpočet obce na obdobie 2011-2013

Záverečný účet obce za rok 2010

 

oficiálna stránka obce