Archív kategorií: Odpady

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní. Pokračovať na Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Šťastné a vytriedené Vianoce

Vianoce sú najčarovnejším sviatkom roka. Avšak súčasne sú aj sviatkom, s ktorým je spojená nadmerná tvorba odpadu. Ako si užiť vianočné sviatky a súčasne netvoriť zbytočný odpad? Začnime napríklad tým, že darčeky zabalíme do recyklovaného papiera alebo do opätovne použiteľného vrecúška z textilu. Nezabudnime, že všetky rastlinné zvyšky z prípravy a konzumácie jedál patria do kompostu.  Dbajme na to, aby sme aj vo vianočnom čase odpad správne triedili.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: