Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany (2015)

logo-opkahr

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany

Realizáciou projektu sa dosiahne:

  • optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia v centrálnej časti obce,
  • modernizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov v centrálnej časti obce,
  • zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného osvetlenia.

Miesto realizácie: Obec Margecany

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Dátum začatia realizácie projektu: 07/2015

Dátum skončenia realizácie projektu: 05/2016

Oprávnené výdavky projektu: 75 558,64 €

Výška poskytnutého príspevku: 71 780,71 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

EU

MH SR

Publikované 12. 12. 2015

Aktualizované: 13. 6. 2016

oficiálna stránka obce