Moderná vzdelávacia inštitúcia v obci Margecany – Rekonštrukcia Základnej školy (2010)

Moderná vzdelávacia inštitúcia v obci Margecany

Takýto názov má projekt zameraný na rekonštrukciu Základnej školy a vytvorenie priestorov pre Materskú školu v spoločných priestoroch.

Stavba sa začala odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dňa 1.7.2009. Ukončenie prác v zmysle zmluvy o dielo s dodávateľom stavby f. REKOM s.r.o. je najneskôr v mesiaci apríl 2010.

Po ukončení rekonštrukčných prác budú v objekte súčastnej školy vytvorené priestory pre umiestnenie materskej škôlky. Z dôvodu nahradenia stratených priestorov pre výučbu na I.NP ako aj potreba odstránenia porúch plochej strechy došlo k zmene zastrešenia celého objektu z pôvodnej plochej strechy na sedlovú. Takýmto zastrešením objektu sa vytvoria nové podkrovné priestory komunikačne prepojené s jestvujúcim schodiskom.

Modernizácia sa dotýka aj spôsobu vykurovania objektov. Na vykurovanie bude slúžiť nová vlastná plynová kotolňa a na ohrev TUV budú inštalované slnečné kolektory. Celá budova bola zateplená kontaktným zatepľovacím systémom, boli vymenené nevyhovujúce okná za plastové okná s izolačným dvojsklom. Kompletne boli zrekonštruované vykurovacie rozvody a sociálne zariadenia na všetkých podlažiach, rozvody vody vo všetkých triedach, boli osadené protipožiarne dvere na všetkých triedach.

Projekt bol podporený z prostriedkov Regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja sumou 1 052 164 Eur.

Spolufinancovanie obce v rámci tohto projektu je vo výške 55 377 Eur a obec zaplatí ďalšie výdavky súvisiace s rekonštrukciou z vlastných zdrojov.

Jedna odpoveď na „Moderná vzdelávacia inštitúcia v obci Margecany – Rekonštrukcia Základnej školy (2010)“

  1. Spätné upozornenie: Jubilejný 40. školský rok v znamení realizácie projektov « Škola pre radosť, život a budúcnosť

Nie je možné pridávať komentáre.

oficiálna stránka obce