Rozšírenie kapacity ZŠ – vytvorenie odborných učební (2020-2021)

Názov projektu: Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební

ntegrovaný regionálny operačný program
 
Obec Margecany
 
172 366,20 €
 
IROP-PO2-SC222-2016-13 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
163 747,89 €
Výška finančnej podpory z EÚ:   146 511,27 €
 
24. 1. 2020
1.10.2020
1.10.2021

Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

ÚDAJE O PROJEKTE
302021K177
Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební
 

Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v obci Margecany v okrese Gelnica prostredníctvom realizácie oprávnených aktivít projektu. V existujúcej budove učebňového pavilónu základnej školy budú nevyhnutnými stavebnými úpravami a vhodným vybavením zriadené tri odborné učebne v rozsahu – jazyková učebňa, školská knižnica vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a IKT učebňa.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci piateho až deviateho ročníka základnej školy v Margecanoch. Ďalšou cieľovou skupinou sú aj žiaci nižších ročníkov.

Miestom realizácie je existujúci učebňový pavilón v školskom areály v centre obce Margecany na ulici Školská 20. 

Stav pred realizáciou projektu:

Pred realizáciou projektu
dav

Jazyková učebňa:

Jazyková učebňa

IKT učebňa:

IKT učebňa

Multimediálna knižnica:

Multimediálna knižnica

Zakúpený knižný fond:

Knižný fond

Po ukončení stavebných prác:

Publikované: 3. 2. 2020

Upravené: 14.10.2021

oficiálna stránka obce