Zateplenie hasičskej zbrojnice (2018-2020)

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 %

Názov projektu: Zateplenie hasičskej zbrojnice

Výška poskytnutej dotácie: 30 000 €

Názov projektu: Zateplenie hasičskej zbrojnice – 2. etapa

Výška poskytnutej dotácie: 30 000 €

Popis projektu:

Bola realizovaná prístavba novej garáže vedľa pôvodnej a nadstavba nového podlažia nad novou garážou a pôvodnou garážou. Nadstavba je prepojená s existujúcou budovou železobetónovým schodiskom prístupným z prízemia z miestnosti šatne. Počas realizácie stavby sa so súhlasom projektanta objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na niektorých dispozičných a technických zmenách s cieľom lepšej využiteľnosti hasičskej zbrojnice pre potreby DHZO a umiestnenie hasičskej techniky. Tieto zmeny majú vplyv na rozpočet v podobe naviac prác a zmluvné strany si ich navzájom odsúhlasili priebežne počas realizácie prác v podobe naviac prác pre 1. etapu a naviac prác pre 2. etapu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Foto pred realizáciou:

Foto počas realizácie:

Foto po prístavbe, nadstavbe a zateplení hasičskej zbrojnice:
Hasičská zbrojnica Margecany

oficiálna stránka obce