Kozinec

Rozvoj rekreačno-športovej oblasti Margecany – Kozinec (2021)

Názov projektu: Rozvoj rekreačno-športovej oblasti Margecany – Kozinec

Cieľ projektu: Zvýšiť atraktivitu rekreačnej oblasti Margecany–Kozinec pre poskytovateľov a užívateľov športových/turistických služieb a zvýšiť návštevnosť lokality rozvojom jej rekreačno-športového potenciálu prostredníctvom revitalizácie jedinej prístupovej cesty.

Prijímateľ: Obec Margecany

Výška podpory: 6 000 €

Celkový rozpočet projektu: 7 689 €

Termín realizácie prác: október 2021

Bližší popis projektu: V rámci realizácie projektu sa zrevitalizuje 720 metrov ciest v rekreačnej oblasti Kozinec až po Technickú pamiatku Margeciansky tunel. Na existujúcu vozovku bude uložená 15 cm hrubá stabilizačná vrstva hrubšieho kameniva, ktorá bude zasypaná 10 cm vrstvou jemného štrku a následne zavalcovaná pre zhutnenie vozovky.

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom

https://web.vucke.sk/sk/

Fotografie z realizácie:

oficiálna stránka obce