Rekonštrukcia autobusovej zastávky ul. Partizánska

Názov projektu: Rekonštrukcia autobusovej zastávky- ul. Partizánska

Kód projektu:  IROP-CLLD-P813-512-002-001

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Miesto realizácie projektu: Obec Margecany

Začiatok realizácie:      september 2021

Ukončenie realizácie:   marec 2022

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v okrese Gelnica a to prepojením dopravného uzla obce Margecany s okresným mestom Gelnica, okresným mestom Spišská Nová Ves, mestom Krompachy a okolitými obcami a to rekonštrukciou a modernizáciou autobusovej zastávky na ulici Partizánska.

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia stavebných prác vybraným zhotoviteľom podľa schválenej projektovej dokumentácie. Výsledkom projektu bude autobusová zastávka navrhnutá podľa súčasných predpisov a noriem s odstavnou autobusovou nikou, nástupným ostrovčekom pre cestujúcich a s autobusovým prístreškom chrániacim cestujúcich pred nepriazňou počasia. Nástupný ostrovček bude obsahovať orientačné prvky pre osoby so zrakovým postihnutím.

Zverejnené: 14. 9. 2021

Posledná úprava: 15. 10. 2021

oficiálna stránka obce