Plochy pre statickú dopravu (2017-2018)

Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj

Výška poskytnutej dotácie: 250 000 €

Opis projektu:

Vytvorenie integrovaného dopravného uzla v obci Margecany pri železničnej stanici, zlepšenie podmienok pravidelnej autobusovej dopravy a vytvorenie 59 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. 

46 parkovacích miest pri železničnej stanici – smer SNV

 

 

13 parkovacích miest pri stanici Margecany – smer Košice

oficiálna stránka obce