Lávka Ružín (2019-2021)

 

 

 

 

 

Názov projektu: 

Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín

Účel projektu:

Podpora rozvoja cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti regiónu v okrese Gelnica.

PRIJÍMATEĽ:  Obec Margecany

Výška regionálneho príspevku:  200 000,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky na projekt:  214 565,08 EUR

VÝŠKA VLASTNÝCH ZDROJOV: 14 565,08 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU: 11/2020 – 06/2021

Výstupy projektu budú priamo a bezodplatne slúžiť širokej verejnosti, čím budú napĺňané aj plánované dopady projektu: 

  • podporí sa prírodný potenciál územia pre rozvoj cestovného ruchu v regióne, a tým aj návštevnosť turistických a rekreačných oblastí v obci Margecany a v obci Jaklovce,
  • bezpečný prechod pre peších a cyklistov cez VN Ružín medzi obcami Jaklovce a Margecany,
  • umožní sa turistom prichádzajúcich vlakom z Margecian, ktoré sú významným železničným uzlom, prejsť mimo ciest II. a III. triedy do turistických častí VN Ružín v katastrálnom území obce Jaklovce,
  • dôjde k prepojeniu turistických lokalít na protiľahlých brehoch VN Ružín — dvoch katastrálnych území Jakloviec a Margecian, t. j. chatovej osady Rovné a relaxačno-spoločenského areálu Husia pláž s Počkaj beach v Margecanoch,
  • vytvorí sa nové bezpečné napojenie z Margecian na cyklistický chodník „stará grófska cesta“ — Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov,
  • lávka vytvorí v prípade potreby aj náhradný peší dopravný koridor v prípade odstávky cestného mosta pri nevyhnutnej plánovanej rekonštrukcii,
  • samotná pešia lávka ponad VN Ružín s výhľadom na okolitú scenériu má potenciál stať sa turisticky vyhľadávaným cieľom,
  • podporí sa prírodný potenciál územia pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a návšteva turisticky atraktívnych cieľov, akými sú: bývalý železničný tunel zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fond SR ako technická pamiatka, VN Ružín, Počkaj beach, Husia pláž, Čierna hora, Sivec, Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok.

Slávnostné uvedenie lávky do prevádzky sa uskutočnilo dňa 16. 7. 2021 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prof. Ing. Dušana Veliča, DrSc.

Informácia o projekte na stránke ZMOSU:

DEŇ KOMUNÁLU v Margecanoch ako súčasť významného podujatia

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

oficiálna stránka obce