Lávka Ružín (2019-2021)

 

 

 

 

 

Názov projektu: 

Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín

Účel projektu:

Podpora rozvoja cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti regiónu v okrese Gelnica.

PRIJÍMATEĽ:  Obec Margecany

Výška regionálneho príspevku:  200 000,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky na projekt:  214 565,08 EUR

VÝŠKA VLASTNÝCH ZDROJOV: 14 565,08 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU: 11/2020 – 06/2021

Výstupy projektu budú priamo a bezodplatne slúžiť širokej verejnosti, čím budú napĺňané aj plánované dopady projektu: 

  • podporí sa prírodný potenciál územia pre rozvoj cestovného ruchu v regióne, a tým aj návštevnosť turistických a rekreačných oblastí v obci Margecany a v obci Jaklovce,
  • bezpečný prechod pre peších a cyklistov cez VN Ružín medzi obcami Jaklovce a Margecany,
  • umožní sa turistom prichádzajúcich vlakom z Margecian, ktoré sú významným železničným uzlom, prejsť mimo ciest II. a III. triedy do turistických častí VN Ružín v katastrálnom území obce Jaklovce,
  • dôjde k prepojeniu turistických lokalít na protiľahlých brehoch VN Ružín — dvoch katastrálnych území Jakloviec a Margecian, t. j. chatovej osady Rovné a relaxačno-spoločenského areálu Husia pláž s Počkaj beach v Margecanoch,
  • vytvorí sa nové bezpečné napojenie z Margecian na cyklistický chodník „stará grófska cesta“ — Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov,
  • lávka vytvorí v prípade potreby aj náhradný peší dopravný koridor v prípade odstávky cestného mosta pri nevyhnutnej plánovanej rekonštrukcii,
  • samotná pešia lávka ponad VN Ružín s výhľadom na okolitú scenériu má potenciál stať sa turisticky vyhľadávaným cieľom,
  • podporí sa prírodný potenciál územia pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a návšteva turisticky atraktívnych cieľov, akými sú: bývalý železničný tunel zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fond SR ako technická pamiatka, VN Ružín, Počkaj beach, Husia pláž, Čierna hora, Sivec, Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok.

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

oficiálna stránka obce