RIÚS KSK

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja”

RIÚS

Zaujalo vás to? Zdieľajte: