Rámcový návrh CP ŽSR 2013 – 2014

V prílohe zverejňujeme rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013 – 2014 platný od 15. 12. 2013. Návrhu venujte náležitú pozornosť. Vaše pripomienky k návrhu CP môžete doručiť písomne na obecný úrad prípadne zaslať e-mailom na adresu vojtek@margecany.sk do 11. 6. 2013.

Prílohy:

trať 160 – Zvolen – Košice a späť

trať 169 – Košice – Hidasnémeti a späť

trať 180 – Košice – Bratislava a späť

trať 188 – Muszyna – Plaveč – Košice a späť

trať 190 – Košice – Čierna nad Tisou – Čop

trať 173 – Červená skala – Margecany a späť

Zaujalo vás to? Zdieľajte: