Rámcový návrh CP ŽSR 2012 – 2013

V prílohe zverejňujeme rámcový návrh CP ŽSR 2012 – 2013 platný od 9.12.2012. Vzhľadom na závažné zmeny v cestovnom poriadku, návrhu venujte zvýšenú pozornosť. V novom  CP  je navrhnuté zastavenie železničnej osobnej dopravy na trati Spišské Vlachy  – Spišské Podhradie.

Vaše pripomienky zasielajte do 19.6.2012 na mailovú adresu zdenka.stefanova@vucke.sk alebo písomne na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Rámcový návrh CP ŽSR 2012 – 2013 je k nahliadnutiu dostupný na Obecnom úrade č. d. 210, kde môžete zároveň do 15. 6. 2012 zanechať svoje písomné pripomienky, ktoré budú zapracované do stanoviska obce Margecany k tomuto návrhu.

Prílohy:

linka 160 – Zvolen – Košice a späť

linka 173 – Červená skala – Margecany a späť

linka 180 – Košice – Bratislava a späť

linka 186 – Spišská Nová Ves – Levoča a späť

linka 188 – Muszyna – Plaveč – Košice a späť

Zaujalo vás to? Zdieľajte: