Protipovodňové opatrenia v obci Margecany

Obec Margecany sa úspešne zapojila do realizácie protipovodňových opatrení v rámci Druhého realizačného projektu (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011.

Uvedené opatrenia sa realizujú:

  • v katastrálnom území – Rolová Huta v lokalite potoka ,,Veščeník a ,,Brančeník,,  výstavbou prehrádzok, prahov a stupňov,
  • v katastrálnom území – Margecany v lokalite „Potok“ a  v lokalite „Do Bistroho“ pri potoku Bystrý výstavbou vsakovacích jám.

Financovanie druhého realizačného projektu je zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a Európskeho sociálneho fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Financie z dotácie z 2. RP obec využije na odborné práce, ktoré je potrebné vykonať rôznymi mechanizmami, na vodného majstra, projektanta a odborného garanta projektu, ďalej na materiálne vybavenia a ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov.

2. RP nám umožnil vytvoriť sezónne pracovné príležitosti pre 10 uchádzačov o zamestnanie. Prostredníctvom Úradu práce naša obec dostala na tieto aktivity ešte peniaze na mzdy pre 10 zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú na protipovodňových opatreniach v našej obci.

Uvedené prácu budú ukončené do 31. marca 2012.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: