Prosíme o podpísanie petície

 

Prosíme o podporu a pomoc pri petícii za odkúpenie Gelnických Turzovských kúpeľov Košickým samosprávnym krajom. Obnova a rekonštrukcia Turzovských kúpeľov v Gelnici je zahrnutá, ako jedna z priorít Gelnického regiónu, do strategických zámeroch eurofondového financovania KSK.

Z uvedeného dôvodu je potrebné aby Turzovské kúpele  sa dostali do vlastníctva KSK.

Keďže v najbližšom zastupiteľstve KSK je potrebné schválenie kúpy Turzovských kúpeľov Košickým samosprávnym krajom, z uvedeného dôvodu Vás prosíme o petičnú podporu uvedeného zámeru.
Len KSK prostredníctvom eurofondov dokáže zrekonštruovať a následne obnoviť prevádzku Turzovských kúpeľov, skvostu Hnileckej doliny.

Link na petíciu :https://www.peticie.com/turzovgelnica
Zaujalo vás to? Zdieľajte: