Prosba o podporu

ľudia ľuďom

P R O S B A  O  P O D P O R U

Základná škola s materskou školou v Margecanoch sa zapojila do výzvy

„Obnov si jedáleň“

na WEB stránke: www.ludialudom.sk/vyzvy/1784 môžete prispieť na skrášlenie a zveľadenie margecianskej školskej jedálne aspoň 1 €.

Za Vašu podporu zo srdca ďakujeme… J

Výzva trvá do 30 novembra 2014. Je to prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a príspevky sa posielajú adresne vždy konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru. Celý proces darcovstva je pod kontrolou verejnosti a každý presne vidí počet darov.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: