Projekt TJ Lokomotívy Margecany ,,Dajme mládeži šancu byť lepšou,,.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  TJ Lokomotíva Margecany v spolupráci s obcou Margecany zrealizovala v roku 2016 projekt ,,Dajme mládeži šancu byť lepšou“,  na ktorý bola schválená dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality vo výške 10 000 Eur.  Finančná spoluúčasť Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Margecany bola vo výške 2500 Eur. Celkový rozpočet projektu bol 12500 Eur.

Projekt bol zameraný na sociálnu (primárnu) prevenciu kriminality v obci Margecany – zameranú najmä na prevenciu kriminality smerovanú voči čoraz početnejšej a ohrozenejšej skupine obyvateľov – mladým ľuďom v obci Margecany.

V rámci uvedených aktivít sa v športovom areály TJ Lokomotíva Margecany obnovila tribúna – staré obvodové plechy  s vymenili za nové plechové oplášťovanie, vymenili sa staré drevené lavice na tribúne za nové s novým náterom, vymenili sa staré okná a staré vstupné dvere za nové plastové, taktiež v priľahlých vonkajších priestoroch športoviska sa vymenilo vnútorne staré oplotenie za nové s novým náterom, čím sa skvalitnili podmienky pre výkon organizovanej športovej činnosti detí a mládeže, ako súčasť sociálnej (primárnej) prevencie v centrálnej časti obce Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: