Program rozvoja obce Margecany 2016+

S cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce MARGECANY 2016+ organizuje obec Margecany

prieskum  verejnej  mienky

formou dotazníka, s predpokladaným ukončením spracovania do 7. 1. 2016. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v našej obci, aké sú vaše podnety, resp. nápady na skvalitnenie života v našej obci.

Dotazník v tlačenej forme je k dispozícii na obecnom úrade, kde ho aj odovzdáte do schránky, alebo môžete vyplniť dotazník online.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: