Program rozvoja obce Margecany 2016+ návrh

Obec Margecany zabezpečila spracovanie strednodobého strategického dokumentu Program rozvoja obce Margecany 2016+  v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu.

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Program rozvoja obce MARGECANY PRO 2016+ návrh

Pripomienky k návrhu Programu rozvoja obce Margecany 2016+ môžete predkladať písomne na adresu: Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany 

prípadne elektronickou poštou na adresu jozef.magda(zavináč)margecany.sk 

v lehote do 15. 3. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Vyvesené: 15. 2. 2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte: