Prístupnosť

Vážení návštevníci, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Margecany. Toto webové sídlo – www.margecany.sk a www.margecany.info – vlastní a spravuje Obec Margecany.

Stránka bola spustená do prevádzky v januári 2010 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Vo februári 2012 bol uskutočnený prechod na novšiu verziu redakčného systému, vďaka ktorému stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Od januára 2012 je táto stránka dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do decembra 2011, nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla Obce Margecany. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní starších stránok ako december 2011. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@margecany.sk .

Správca a vlastník obsahu

Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

IČO: 00329347

Mailové kontakty

Všeobecné informácie: margecany(zavináč)stonline.sk
Podateľňa: matrika(zavináč)margecany.sk
Starosta: starosta(zavináč)margecany.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla:  webmaster@margecany.sk .

Kontakty na jednotlivých pracovníkov

STAROSTA OBCE

Ing. Igor Petrik, 053/47 99 239, 0905 446 656,

starosta(zavináč)margecany.sk

VEDÚCA ÚRADU

Ing. Oľga Machilová, 053/47 99 238, 0902 906 710, olga.machilova(zavináč)margecany.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR

Ing. Imrich Keruľ, imrich.kerul(zavináč)margecany.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Oľga Machilová, 053/47 99 238, 0902 906 710, olga.machilova(zavináč)margecany.sk

Jarmila Kaľavská,  jarmila.kalavska(zavináč)margecany.sk, 053/47 99 238

STAVEBNÝ ÚRAD, RIADENIE PROJEKTOV

Ing. Jozef Magda, 053/47 99 239, 0948 895 767, jozef.magda(zavináč)margecany.sk

Ing. Anna Palkovová, 053/479 9229, anna.palkovova(zavináč)margecany.sk 

Vladimír Uličný, 053/47 99 229, vladimir.ulicny(zavináč)margecany.sk

DANE A POPLATKY

Mgr. Gabriela Staržecová, 053/47 99 228, gabriela.starzecova(zavináč)margecany.sk

MIESTNE HOSPODÁRSTVO

Pavol Hricko, 4894 227, 0902 906 712, pavol.hricko(zavináč)margecany.sk

ŠKOLSKÝ ÚRAD

PaedDr. Janka Maťašovská, 053/47 99 396

janka.matasovska(zavináč)margecany.sk

MATRIKA, PODATEĽŇA

Iveta Žoldáková, 053/48 94 227,

iveta.zoldakova(zavináč)margecany.info

OVEROVANIE PODPISOV

Jarmila Kaľavská, 053/47 99 238

jarmila.kalavska(zavináč)margecany.sk

Iveta Žoldáková, 053/48 94 227,

iveta.zoldakova(zavináč)margecany.info

Technický prevádzkovateľ

SMARTINFO s.r.o.
Kluknava 239
053 51 Kluknava

Správca obsahu webového sídla

Ing. Jozef Magda,
Obecný úrad Margecany

webmaster@margecany.sk

oficiálna stránka obce