Prístupnosť webového sídla

Prístupnosť

Vyhlásenie o plnení pravidiel prístupnosti webového sídla

V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia oficiálnej internetovej stránky obce Margecany – www.margecany.sk, ktorá je motivovaná snahou o dodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy – najmä výnos MF SR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Cieľom internetovej stránky je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: