Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Informácia pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.      Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokéhoškolstva a vzdelávania so sídlom v Liptovskom Mikuláši oznamujú záujemcom o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorí úspešne absolvovali psychodiagnostické vyšetrenie a previerku fyzickej zdatnosti, že sa môžu zúčastniť v Liptovskom Mikuláši záverečnej prípravy na písomnú prijímaciu skúšku z matematiky a z anglického jazyka. Príprava sa uskutoční opakovane v troch termínoch a to: 1.termín 22.-24.mája (štvrtok až sobota), 2.termín 26.-28.mája (pondelok až streda), 3.termín 29.-31.mája (štvrtok až sobota) s možnosťou tu už zostať na prijímaciu skúšku. Rýchlou a skrátenou metódou bude spočítaných 450 na prijímačky vybraných príkladov z matematiky a k dispozícii na zopakovanie budú testy z anglického jazyka, použite v minulých rokoch. Cieľom je pripraviť študentov na dosiahnutie 90 bodového hodnotenia v predmetoch, čo bude dostatočná záruka pre prijatie na štúdium. Prípravu zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905 622170, 0911 22170. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 19.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. Berieme ohľad aj na sociálne slabšie rodiny, kde je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla:   0905 622170, 0911 622170, Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a  nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu .  Za informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania: pplk.v.v.Ing.Emil Toma. Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708, DIČ: 440217774

Tel.: 0905 622170, 0911 322170, 044 5524804

Email: vysoke.skoly.toma@stonline.sk

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: