Pripomienky k cestovným poriadkom

Odbor dopravy Úradu KSK zasiela návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie 2019/2020 – Bratislava Košice a späť, Margecany – Červená Skala a späť. Pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte na emailovú adresu pavol.hricko@margecany.sk do 21. júna 2019, alebo  do 24. júna 2019 na adresu: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
alebo  na e-mailové adresy:
cestovny.poriadok@slovakrail.sk
miroslav.fazekas@vucke.sk
peter.smihula@vucke.sk

CESTOVNÉ PORIADKY rozkliknúť tu:

KCP 173

KCP 180,

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: