Pripomienkovanie návrhu Cestovného poriadku 2010/2011 – ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Regionálne zastúpenie Košice v spolupráci s Odbormi dopravy VÚC pripravuje prerokovanie Cestovného poriadku 2010/2011 na parciálnej porade, ktorá sa uskutoční dňa 29.06.2010 v Košiciach.

K zabezpečeniu uvedeného prerokovania Vám v prílohe zasielame na pripomienkovanie návrh Cestovného poriadku 2010/2011.

Vaše pripomienky a podnety nám zašlite formou listu, príp. e-mailu na olexa.ladislav@slovakrail.sk do 15.06.2010.

Po tomto termíne ich už vzhľadom k uzávierke Cestovného poriadku 2010/2011 nebudeme môcť akceptovať.

Príloha:

Cestovný poriadok 2010/2011

Trasa (Bratislava) – Žilina – Košice a späť

Trasa Štrba – Štrbské pleso, Tatranská Lomnica – Starý Smokovec

Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad-Tatry

Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica, Spišské Vlachy – Spišské Podhradie a späť

Košice – Plaveč – Muszyna a späť

Michaľany – Medzilaborce – Lupkóv a späť

Prešov – Humenné a späť

Prešov – Bardejov a späť

Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany a späť, Humenné – Stakčín a späť

S úctou Ing. Ladislav Olexa, PhD., v. r. vedúci

Regionálne zastúpenie Košice

Zaujalo vás to? Zdieľajte: