Pripomienkovanie cestovného poriadku

O Z N A M

EUROBUS, a.s. Staničné námestie Košice pripravuje tvorbu nového cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy na roky

2014 / 2015

Návrhy a pripomienky k novému cestovnému poriadku môžete zasielať

do 5.9.2014  e-mailom na adresu : vojtek@margecany.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: